Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ


Відділ виховної роботи

Дмитрук Анжела Володимирівна

Методист


З 2009 – 2014 р. навчалась у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського та отримала освітній рівень спеціаліст, за спеціальністю «хімія та біологія». З жовтня місяця 2017 року – методист з виховної роботи. У 2018 році закінчила Вінницький навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ та отримала освітній рівень магістр, за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування».

Головною метою виховної роботи зі студентською молоддю у ВННІЕ ЗУНУ є створення простору, в якому формуються особистісні якості та інтелектуально – творчий потенціал, розвивається та підвищується рівень соціальної культури через проведення пізнавально – мистецьких заходів, формується прагнення до раціонального використання вільного часу, виховується інтелектуальна еліта держави, високі етичні норми міжособистісного спілкування, толерантність, духовна, трудова, екологічна, правова, гендерна, мовна культура. Важливим елементом усієї системи виховання є забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації, підготовка студентів до життя в сучасних соціальних умовах при впровадженні якісно нових форм і методів організації позанавчальної діяльності та виховання, задоволення їх потреб шляхом залучення до різноманітних видів творчості, розширення мережі студентських об’єднань, вироблення життєвої позиції молодої людини, становлення її як особистості, як громадянина держави.

Завдання виховної роботи ВННІЕ ЗУНУ:

 • формування у студентської молоді патріотичних почуттів національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;
 • виховання політичної, правової культури, громадського обов’язку перед Україною, поваги до державної символіки, знання та дотримання Законів України;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших, культури та історії рідного народу;
 • формування мовної культури, оволодіння і спілкування українською мовою;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, дотримання коректності та толерантності у стосунках з громадянами України та інших країн;
 • сприяння становленню активної позиції молоді щодо реалізації ідеалів і цінностей розвитку демократичного суспільства в Україні, Європі, світі;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму та інших доброчинностей;
 • культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги до жінки;
 • забезпечення умов для активного відпочинку та самореалізації молодої особистості відповідно до її здібностей, суспільних та особистих інтересів через естетичне оформлення, чистоту, порядок в приміщеннях інституту;
 • надання допомоги студентському самоврядуванню теоретичного, методичного та організаційного характеру;
 • формування творчої особистості та виховання почуття цивілізованого господаря й господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовка студентів до життя в умовах ринкових відносин;
 • формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народних традиціях та кращих надбаннях світової культури,вироблення умінь примножувати культурно – мистецькі надбання народу;
 • формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури, оволодіння знаннями раціонального природокористування;
 • виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності, почуття відповідальності за природу як національне багатство;
 • створення та підтримка традицій інституту;
 • профілактика та попередження правопорушень, пропаганда здорового способу життя, виховання дбайливого ставлення до майна інституту;
 • спонукання студентів до активної протидії проявам аморальності, бездуховності;
 • прогнозування та спрямування змісту виховної роботи на реалізацію актуальних завдань національного виховання, збагачення його інноваційними технологіями, соціально цінним досвідом.

Згідно Концепції виховної роботи ВННІЕ ЗУНУ вся робота здійснюється за такими напрямками:

 • Національно-патріотичне виховання;
 • Морально-правове виховання;
 • Художньо естетичне виховання;
 • Фізичне виховання;
 • Екологічне виховання;
 • формування здорового способу життя;
 • Зв’язки з громадськістю;
 • Сімейно-родинне виховання;
 • Соціально-побутове.
Відділ розташований на 3-му поверсі, кабінет № 314.
 
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Співпраця зі стейкхолдерами

Детальніше >>
 
Зустріч зі стейкхолдерами студентів Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ

Детальніше >>
 
10 травня 2024 року студенти Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ мали чудову можливість відвідати компанію молодих та цілковито захоплених своєю справою фахівців BeeStar-Technology, все для бджільництва !

Детальніше >>
 
8 травня 2024 року у рамках тижня спеціальностей Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ було проведено круглий стіл на тему: "Соціально-економічні особливості розвитку регіону в умовах воєнного стану"

Детальніше >>
 
07 травня 2024 року у рамках тижня спеціальностей Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ пройшла лекція-зустріч з фахівцем Державної служби зайнятості.

У ході зустрічі студенти дізнались про основні проблеми та перспективи на ринку праці України та Вінницького регіону.

Детальніше >>
 
6 травня 2024 року у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки Західноукраїнського національного університету розпочались дні спеціальностей Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ

Детальніше >>